Ohlédnutí za otevřením naučné stezky a „vánoci se zvířátky“

Nová interaktivní stezka s názvem „Suchou nohou mezi vodou“

Přesně 80. lokalitu vybudovanou v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě najdete pod areálem Záchranné stanice a ekocentra Pasíčka.

Závěr letošního roku není pouze ve znamení předvánočního shonu. Najde se také chvíle na slavnostní zpřístupnění nové lokality Blíž přírodě, za deset let spolupráce NET4GAS a Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) již osmdesáté. Toto kulaté číslo má tu čest přebrat lokalita Suchou nohou mezi vodou, interaktivní stezka vedoucí mezi soustavou drobných vodních ploch, které se nacházejí pod areálem Záchranné stanice a ekocentra Pasíčka.

  1.  prosince 2016 si jako první mohou soutěžní otázky vyzkoušet žáci 6. B základní školy Proseč pod vedením Mgr. Václava Mikuleckého, který se ujal i slavnostního přestřihnutí pásky.

Návštěvník, který sem zavítá, narazí v první řadě na areál záchranné stanice pro volně žijící živočichy. Pokud půjde kolem stanice dále z kopce, potká první tůň s infopanelem, u kterého má možnost vzít si ze schránky kartičku, do které bude vypisovat odpovědi na úkoly, které ho budou po celé stezce provázet. S jakými zvířaty je možné se na lokalitě potkat? Jak jdou za sebou vývojová stádia obojživelníků? Komu patří oči a stopy na obrázcích? Když se člověk pořádně rozhlédne kolem sebe, možná mu příroda ledacos napoví! Stačí být tiše a pozorovat, například z dřevěných odpočívadel u tůní. Možná uvidíte poletovat ledňáčka, ve vodě lovit volavku popelavou, plavat užovku obojkovou nebo uslyšíte kvákat skokany. Na posledním panelu je možné zkontrolovat si, jak dobří jste biologové a pozorovatelé.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Zároveň, bych chtěla poděkovat i všem dárcům, kteří v rámci každoroční akce „Vánoce se zvířátky“ dne 17. prosince 2016 přinášejí zejména krmivo pro naše zvířecí svěřence pod vánoční strom.

Nyní je již všechna zvěř zazimovaná a na expozičních voliérách probíhají rekonstrukce. Sezónu otevíráme v sobotu 1. dubna 2017. Věříme, že se přijedete podívat.

img_2637img_2650img_2750