Spolupráce s Nadací ČEZ

Nadace ČEZ dlouhodobě pomáhá areálu Záchranné stanice a ekocentra Pasíčka s realizací různých projektů, zaměřených na ochranu životního prostředí. Hlavní podpora je směřována na provoz a rozvoj areálu. Nadace ČEZ zde pomohla s řadou záměrů a to od výstavby přes zajištění provozu až po nákup záchranného vozidla. Nyní nám Nadace poskytla příspěvek na nákup nesené sekačky (mulčovač s příslušenstvím), krbových kamen pro návštěvnické centrum a na zbudování mola u voliéry s vydrami včetně odpočivadla na naučné stezce „Suchou nohou mezi vodou“. Opravdu si této spolupráce vážíme a vděčni za ni mohou být i turisté, kteří se do areálu přijedou podívat a vždy zde na ně čeká něco  nového.                                                                                                                                                                                                                             Návštěvnické centrumkrbová kamna          

  • – Krbová kamna
  • – Návštěvnické centrum
  • – Molo u vyder
  • – Odpočívadlo

molo u vyder

   odpočívadlo