13. ročník soutěže Zlatý list

16.května 8.00- 15.00hodin (čtvrtek) 13.ročník vzdělávací akce Krajské kolo pro Pardubický kraj přírodovědně- ekologické soutěže Zlatý list pro předem nahlášené školní kolektivy. Pro zájemce více informací v odrážce „ekocentrum a infocentrum“.

Partner pro letošní ročník:

IvecoBus