Selátko z televizní reportáže

Selátko miniprasátka z pondělní televizní reportáže má již náhradní rodinu. Nový majitel má několik chovů těchto prasátek a proto i o tohoto jedince bude dobře postaráno. Na fotografii předává pracovník Záchranné stanice Pasíčka v dece sele k převozu.

001