Veřejná sbírka Zvíře v nouzi

Na péči o poraněná zvířata můžete přispět i v rámci veřejné sbírky ZVÍŘE V NOUZI. Přispěním na sbírkový účet číslo 33553322/0800 s variabilním symbolem 4403 podpoříte Záchrannou stanici Pasíčka. Děkujeme

https://www.youtube.com/watch?v=13UIsTtOstE