NÁVŠTĚVA ZAŘÍZENÍ, PROGRAMY PRO ŠKOLY:

tel603 535 994

mailekocentrum@pasicka.cz

ZÁCHRANA ZVÍŘAT:

tel777 678 777

mailstanice@pasicka.cz

facebook

instagram

Archiv aktualit

31.Leden 2019

7.září (sobota) 10.00- 16.00hodin  6.ročník osvětové akce „Tatínkův úžasný dětský den“, kde se představí složky IZS (hasiči, policisti, celní správa, klub vojenské historické techniky, modeláři, psovodi a další). Jejich činnost bude jak v rámci ukázek, tak i informativní u vlastních stánků. Pro děti zajímavé soutěže za nevšední odměny. Foto z předchozích ročníků na webu.

13. ročník soutěže Zlatý list

31.Leden 2019

16.května 8.00- 15.00hodin (čtvrtek) 13.ročník vzdělávací akce Krajské kolo pro Pardubický kraj přírodovědně- ekologické soutěže Zlatý list pro předem nahlášené školní kolektivy. Pro zájemce více informací v odrážce „ekocentrum a infocentrum“.

Velikonoční expozice a geopark

31.Leden 2019

18.- 22.dubna (čtvrtek- pondělí)10.00- 16.00hodin bude zcela výjimečně otevřena expozice se zvířátky a geopark pro veřejnost v rámci velikonočních svátků.