Programy pro II. stup. ZŠ; gymnázia, SOU; SOŠ

Nabídka vzdělávacích a zážitkových programů pro školní rok 2022/ 2023

Termíny si můžete zamlouvat buď na tel. č. 603 535 994 nebo na e-mail adrese ekocentrum@pasicka.cz. U všech programů je stručný obsah, délka trvání a cena za žáka.

Většina z Vás sebou přiváží krmivo či různý materiál pro zvířátka za což velice děkujeme. Jsme rádi, že finančně podporujete i péči o trvale postižená zvířata formou programu „Adoptuj si zvířátko“. Je to pro nás velká pomoc, které si opravdu vážíme. Veškeré podrobnosti o činnosti organizace najdete na www.pasicka.cz.

 

Nabídka vzdělávacích a zážitkových programů:

1. Ochrana velkých šelem
– Program je zaměřen na vlka obecného, medvěda hnědého a rysa ostrovida
– Jejich ochrana, životní podmínky, máme se jich bát?
– Promítání, žáci dostávají pohled rysa ostrovida ze Záchranné stanice
– Délka programu 60 minut, cena za program 50 Kč, program probíhá v budově.
– Listopad- březen přijedeme k Vám (doprava 9Kč/1Km). Duben- říjen u nás v areálu.

 

2. Návrat na hnízdiště
– Prioritou tohoto programu je osvěta tažného ptactva, ochrana v době hnízdění a vyvádění mláďat, mapy s trasou příletů apod.
– Promítání, pracovní listy
– Délka programu 60 minut, cena za program 50 Kč, program probíhá v budově.
– Listopad- březen přijedeme k Vám, doprava 9Kč/1Km

 

3. Prohlídka expozice s výkladem
– Životní příběhy trvale postižených volně žijících živočichů, jak jim v přírodě můžeme pomoci, jejich životní podmínky apod.
– Vidět můžete skoro 40 druhů z řad pěvců, dravců, sov a savců jako např. liška, jezevec, rys, prase divoké …)
– Program probíhá za každého počasí venku v areálu Pasíčka, proto vhodné oblečení, bezbariérový přístup
– Délka programu 60 minut, cena za program 30 Kč
– Duben- říjen pouze u nás v areálu.

4. Beseda s pracovníkem záchranné stanice
– Poutavé vyprávění o životě ve stanici, výjezdech a odchytech poraněné zvěře apod.
– Promítání, ukázka odchytového vybavení, které si žáci mohou vyzkoušet
– Délka programu 60 minut, cena za program 30 Kč, program probíhá v budově.
– Listopad- březen přijedeme k Vám (doprava 9Kč/1Km). Duben- říjen pouze u nás v areálu.

5. Co se děje v úle
– Důležitost včel pro přírodu, hierarchie včelstva, léčivé účinky, včelí výrobky
– PC prezentace
– Délka programu 60 minut, cena za program 30 Kč, program probíhá v budově.
– Listopad- březen přijedeme k Vám (doprava 9Kč/1Km). Duben- říjen pouze u nás v areálu.
6. Brána do pravěku

– Přijeďte do našeho přilehlého areálu Geopark Pasíčka. Čeká Vás přednáška o zkamenělinách, co je to geologie, paleontologie, vývoj života od prvohor až po čtvrtohory.
– Prohlídka s výkladem exponátů doplněné popisky v Braillově písmu. V případě zájmu si můžete po programu zůstat v areálu a využít       naučné tabule či prolézačky.
– Délka programu 60 minut, cena za program 30 Kč
– Duben- říjen pouze u nás v areálu .

 

7. Ryby a voda v krajině
– Ochrana ryb a hospodaření s vodou v krajině, přínos záplav pro krajinu apod.
– PC prezentace
– Délka programu 60 minut, cena za program 30 Kč, program probíhá v budově.
– Listopad- březen přijedeme k Vám (doprava 9Kč/1Km). Duben- říjen u nás v areálu.

 

8. Procházka po Přírodní rezervaci Maštale
– Přírodní rezervace Maštale je tvořena pískovcovými skalními útvary, které jsou ukryty v lesním komplexu a vytvářejí několik údolí s drobnými vodními toky.
– Pracovník ekocentra Vás provede a cestou bude vyprávět o skalách, rostlinách, zvířatech i historii.
– Program probíhá za každého počasí venku, proto vhodné oblečení a obuv.
– Délka programu 3 – 4 hodiny, cena za program 60 Kč
– PROGRAM JE VHODNÝ PRO PROJEKT ŠABLONY!

9. Výprava do Přírodní památky Pivnice
– Pivnická rokle je úzký kaňon zaříznutý v opukách a měkkých pískovcích, vyznačujících se skalními výchozy s geomorfologickými zajímavostmi jako např. skalní tunel, jeskyně, převisy a erozní tvary.
– Program probíhá za každého počasí venku, proto vhodné oblečení a obuv. Zájemci baterku do jeskyně.
– Délka programu 3 – 4 hodiny, cena za program 60 Kč
– PROGRAM JE VHODNÝ PRO PROJEKT ŠABLONY!

 

10. Fauna Pardubického kraje
– Pardubický kraj má unikátní polohu, kde najdeme všechny druhy míst vhodných k přebývání různých živočichů. A s tímto Vás s pomocí PC prezentace seznámíme.
– Žáci dostávají brožuru ve které je podrobně rozepsaný tento program + pět dalších na které můžete navázat ve školní výuce.
– Délka programu 60 minut, cena za program 50 Kč, program probíhá v budově.
– Listopad- březen přijedeme k Vám (doprava 9Kč/1Km). Duben- říjen pouze u nás v areálu.

 

11. Mrtvé dřevo a živá zahrada
– Proč je nutné pro přírodu zachovávat staré dřevo, čím je prospěšné a co dává i zvířatům?
– Promítání, žáci dostávají brožuru ve které je podrobně rozepsaný tento program + pět dalších na které můžete navázat ve školní výuce.
– Délka programu 60 minut, cena za program 50 Kč, program probíhá v budově.
– Listopad- březen přijedeme k Vám (doprava 9Kč/1Km). Duben- říjen pouze u nás v areálu.