Expozice

Expoziční část areálu je tvořena z trvale handicapovaných jedinců naší fauny. Poslánímtéto expozice je nabídnout veřejnosti možnost z blízka se seznámit se zástupci fauny, vyskytujícími se na území naší republiky.
Vlastní expozice je složená z dravců, sov, větších druhů pěvců a některých savců. Návštěvník zde tak může spatřit například naši největší sovu – výra velkého, a stejně tak i jednu z nejmenších a nejvzácnějších sov – sýčka obecného. Ze savců upoutá majestátný pohled rysa ostrovida a dětské návštěvníky velice zaujme veverka, žadonící o oříšek.

V návaznosti na expozici je možno proběhnout na okraj lesa a podívat se z oka do oka divokému praseti či koze domácí.

Návštěvní doba:
duben – červen:         sobota, neděle 10.00-16.00 hodin
červenec – srpen:      denně 10.00-16.00 hodin
září – říjen:               sobota,neděle 10.00-16.00 hodin

V jiné dny na základě telefonické domluvy na číslech: 603 535 994, 777 678 777.