Programy pro MŠ

Nabídka programů vzdělávacích i zážitkových v areálu Záchranné stanice a ekocentra „Pasíčka“ platí od 1. září 2017. Do tohoto termínu máme již plně obsazeno.
V nabídce najdete programy, které děláme pouze v areálu „Pasíčka“ a v jeho okolí. Máme ale také vytvořenou nabídku programů, se kterou můžeme přijet do Vaší MŠ.
U všech programů je stručný obsah programu, délka trvání a cena za žáka, doprovod má vstup zdarma.
Po školách jezdíme od září 2017 do března 2018. Cena za 1km je 9Kč.
Pokud máte zájem o nějaký program, prosím, zamluvte si termín co nejdříve (ekocentrum@pasicka.cz; 603 535 994). I tím přispíváte na pomoc zvířátkům. Děkujeme.

Nabídka programů v areálu „Pasíčka“ a jeho okolí:

1- Vzdělávací a zážitkový program: „Pasíčka- Brána do pravěku“
– dokument o geologii
– přednáška o zkamenělinách
– vyrábění odlitků (amoniti a nebo žraločího zubu- žáci si odlitek odváží domů)
– hra na paleontologa (kostra v životní velikosti Iguanodona)
– vyzkoušení herních prvků ve tvaru sopky a lebky Alosaura
V tomto areálu je vnitřní i venkovní zastřešená učebna i sociální zařízení přizpůsobené i pro vozíčkáře. Exponáty jsou doplněny popisky v Braillově písmu. Žáci si zde mohou zakoupit různé zkameněliny, horniny či pouze opracovaný kamínek na památku.
Cena za kompletní 3hodinový program je 80Kč na žáka.

2- Prohlídka expozice:
– prohlídka expozice s výkladem o trvale postižených zvířatech naší fauny (dravci, sovy a drobní savci jako je např. liška, rys, prase divoké apod.).
Program probíhá za každého počasí venku a proto vhodné oblečení.
Prohlídka trvá asi 45 minut a cena za žáka je 20,-Kč.

3- Hlasy zvířat:
– prohlídka expozice s výkladem o trvale postižených zvířatech naší fauny
– v učebně odposlech hlasů zvířat z volné přírody
– soutěžní hra
Program trvá asi 45 minut a cena za žáka je 45,-Kč. Vhodné jsou přezůvky.

4- Ochrana velkých šelem:
– program je zaměřen na vlka obecného, medvěda hnědého a rysa ostrovida
– soutěžní hra
Program trvá asi 60 minut a cena za žáka je 25,-Kč. Vhodné jsou přezůvky.

5- Ochrana ryb:
– seznámení s podvodním životem našich ryb
– hra obřího pexesa
Program trvá asi 60 minut a cena za žáka je 25,-Kč. Vhodné jsou přezůvky.

 
6- Procházka po přírodní rezervaci Maštale:
Přírodní rezervace „Maštale“ je tvořena pískovcovými skalními útvary, které jsou ukryty v lesním komplexu a vytvářejí několik údolí s drobnými vodními toky.
Pracovník ekocentra Vás nejenom provede, ale hlavně vám bude po celou trasu vyprávět. Cestou jsou připravené soutěže, při kterých dostávají děti drobné odměny. Program probíhá za každého počasí venku a proto vhodné oblečení a obuv.
Program trvá asi 3- 4 hodiny a cena za žáka je 40,-Kč.

7- Výprava do Přírodní památky Pivnice:
Pivnická rokle je úzký kaňon zaříznutý v opukách a měkkých pískovcích, vyznačujících se skalními výchozy s geomorfologickými zajímavostmi jako např. skalní tunel, jeskyně, převisy a erozní tvary.
Cestou jsou připravené soutěže, při kterých děti dostávají drobné odměny.
Program trvá asi 3- 4 hodiny a cena za žáka je 40,-Kč.

8- Návrat na hnízdiště

prioritou výukového programu je osvěta tažného ptactva

– ve výkladu je žákům představena ochrana tohoto ptactva v době hnízdění a vyvádění mláďat, součástí jsou i mapy s trasou příletů apod.

– žáci si mohou buď z keramické hlíny nebo ovčí vlny vyrobit svého ptáčka, který jim zůstává

Program trvá asi 1 1/2 hodiny a cena za žáka je 40,-Kč.

 

9- Jak zimují ježci

– výukový program v budově ekocentra

– co potřebují ježci před zimou, jak zimují, jak jim můžeme pomoci apod.

– výroba vlastního ježečka (vystřihování, lepení, práce s ovčí vlnou)

Program trvá asi 60 minut a cena za žáka je 40,-Kč.

 

10- Kam zpěváčkům na zimu, připravíme obživu?

výukový program v budově ekocentra

vyprávění o instalaci krmítek na zimu a správné přikrmování

– promítání, hra

– v rámci programu dostanete do své třídy krmítko

Program trvá asi 60 minut a cena za žáka je 40,-Kč.

 

 

Nabídka programů, se kterou můžeme přijet do Vaší MŠ:

1- Původní krajové odrůdy ovocných dřevin:
– seznámení se s oblastmi, kde a jaké ovocné dřeviny rostly, kde stále rostou, rozlišení podle květu, plodu a listu.
– hra s obřím pexesem
Program trvá asi 60 minut a cena za žáka je 25,-Kč.

2- Ochrana velkých šelem:
– program je zaměřen na vlka obecného, medvěda hnědého a rysa ostrovida
– soutěžní hra
Program trvá asi 60 minut a cena za žáka je 25,-Kč.

3- Ochrana ryb:
– seznámení s podvodním životem našich ryb
– hra obřího pexesa
Program trvá asi 60 minut a cena za žáka je 25,-Kč.

4- Těžký život raka:
– výukový program zabývající se problematikou raků v naší přírodě jako jsou např. – terénní úpravy na řekách; vypouštění odpadů do vod; záludná nemoc „račí mor“ apod.
– vyrábění raka z keramické hlíny, kterého si žáci nechávají
Program trvá asi 1 1/2 hodiny a cena za žáka je 40,-Kč.

5- Návrat na hnízdiště

prioritou výukového programu je osvěta tažného ptactva

– ve výkladu je žákům představena ochrana tohoto ptactva v době hnízdění a vyvádění mláďat, součástí jsou i mapy s trasou příletů apod.

– žáci si mohou buď z keramické hlíny nebo ovčí vlny vyrobit svého ptáčka, který jim zůstává

Program trvá asi 1 1/2 hodiny a cena za žáka je 40,-Kč.

 

6- Jak zimují ježci

– výukový program v budově ekocentra

– co potřebují ježci před zimou, jak zimují, jak jim můžeme pomoci apod.

– výroba vlastního ježečka (vystřihování, lepení, práce s ovčí vlnou)

Program trvá asi 60 minut a cena za žáka je 40,-Kč.

 

7- Kam zpěváčkům na zimu, připravíme obživu?

výukový program v budově ekocentra

vyprávění o instalaci krmítek na zimu a správné přikrmování

– promítání, hra

– v rámci programu dostanete do své třídy krmítko

Program trvá asi 60 minut a cena za žáka je 40,-Kč.