Programy pro ZŠ

S touto nabídkou programů přijedeme k Vám.

Nabídka vzdělávacích a zážitkových programů platí od ledna do dubna 2019. Termíny si můžete zamlouvat již nyní buď na tel. č. 603 535 994 nebo na e-mail adrese ekocentrum@pasicka.cz. U všech programů je stručný obsah programu, délka trvání a cena za žáka.

Doprava: cena za 1km = 9Kč.

 

Nabídka vzdělávacích programů:

1- Jak zimují ježci

– co potřebují ježci před zimou, jak zimují, jak jim můžeme pomoci apod.

– výroba vlastního ježečka (vystřihování, lepení, práce s ovčí vlnou)

Program trvá asi 60 minut a cena za žáka je 40,-Kč.

 

2- Kam zpěváčkům na zimu, připravíme obživu?

vyprávění o instalaci krmítek na zimu a správné přikrmování

– promítání, hra

– v rámci programu dostanete do své školy krmítko

Program trvá asi 60 minut a cena za žáka je 40,-Kč.

 

3- Původní krajové odrůdy ovocných dřevin:

– seznámení se s oblastmi, kde a jaké ovocné dřeviny rostly, kde stále rostou, rozlišení podle květu,          plodu a listu.

– hra s obřím pexesem

Program trvá asi 60 minut a cena za žáka je 25,-Kč.

 

4- Ochrana velkých šelem:

– program je zaměřen na vlka obecného, medvěda hnědého a rysa ostrovida

– soutěžní hra

Program trvá asi 60 minut a cena za žáka je 25,-Kč.

 

5- Ochrana ryb:

– seznámení s podvodním životem našich ryb

– hra obřího pexesa

Program trvá asi 60 minut a cena za žáka je 25,-Kč.

 

6- Těžký život raka:

– výukový program zabývající se problematikou raků v naší přírodě jako jsou např. – terénní úpravy na                řekách; vypouštění odpadů do vod; záludná nemoc „račí mor“ apod.

– vyrábění raka z keramické hlíny, kterého si žáci nechávají

Program trvá asi 1 1/2 hodiny a cena za žáka je 40,-Kč.

 

7- Návrat na hnízdiště

prioritou výukového programu je osvěta tažného ptactva

– ve výkladu je žákům představena ochrana tohoto ptactva v době hnízdění a vyvádění mláďat, součástí jsou i mapy s trasou příletů apod.

– žáci si mohou z ovčí vlny vyrobit svého ptáčka, který jim zůstává

Program trvá asi 1 1/2 hodiny a cena za žáka je 40,-Kč.

 

Děkujeme za Vaši přízeň a hlavně za zájem svoji účastí přispět na zvířecí svěřence Záchranné stanice Pasíčka.

S pozdravem Majka Cachová

 

Nabídka vzdělávacích a zážitkových programů pro rok 2019.

Termíny si můžete zamlouvat buď na tel. č. 603 535 994 nebo na e-mail adrese ekocentrum@pasicka.cz. U všech programů je stručný obsah, délka trvání a cena za žáka.

Většina z Vás sebou přiváží krmivo či různý materiál pro zvířátka za což velice děkujeme. Jsme rádi, že finančně podporujete i péči o trvale postižená zvířata formou programu „Adoptuj si zvířátko“. Je to pro nás velká pomoc, které si opravdu vážíme. Veškeré podrobnosti o činnosti organizace najdete na www.pasicka.cz.

 

Nabídka vzdělávacích a zážitkových programů:

1- Prohlídka expozice:

– Prohlídka expozice s výkladem o trvale postižených zvířatech naší fauny (dravci, sovy a drobní savci jako je např. liška, rys, prase divoké apod.).

Program probíhá za každého počasí venku a proto vhodné oblečení.

Prohlídka trvá asi 60 minut a cena za žáka je 25,-Kč.

DSCN3339

2- Hlasy zvířat:

– Prohlídka expozice s výkladem o trvale postižených zvířatech naší fauny.

– V učebně odposlech hlasů zvířat z volné přírody.

– Soutěžní hra.

Program trvá 2 vyučovací hodiny a cena za žáka je 45,-Kč.

 

3- Cestou- necestou:

– Poukázání na nejproblematičtější body naší fauny a flóry.

– Žáci jsou rozděleny na týmy a pohybují se v obřím „člověče, nezlob se“.

– Výherní tým dostává drobou odměnu.

– Maximální počet 25- 28 žáků.

Program trvá 2 vyučovací hodiny a cena za žáka je 50,-Kč.

 

4- Pasíčka- Brána do pravěku:

– přednáška o zkamenělinách

– hra na paleontologa (kostra v životní velikosti Iguanodona)V tomto areálu je vnitřní i venkovní zastřešená učebna i sociální zařízení přizpůsobené i pro vozíčkáře. Exponáty jsou doplněny popisky v Braillově písmu. Žáci si zde mohou zakoupit různé zkameněliny, horniny či pouze opracovaný kamínek na památku.

– vyzkoušení herních prvků ve tvaru sopky a lebky Alosaura

– vyrábění odlitků (amoniti a nebo žraločího zubu- žáci si odlitek odváží domů)

– dokument o geologii

Cena za kompletní 3hodinový program je 80Kč na žáka.

IMG_3161

5- Ochrana velkých šelem:

– Program je zaměřen na vlka obecného, medvěda hnědého a rysa ostrovida.

– Soutěžní hra.

– Vhodné jsou přezůvky.

Program trvá asi 60 minut a cena za žáka je 25,-Kč.

 

6- Ochrana ryb:

– Seznámení s podvodním životem našich ryb.

– Hra obřího pexesa.

– Vhodné jsou přezůvky.

Program trvá asi 60 minut a cena za žáka je 25,-Kč.

 

7- Procházka po přírodní rezervaci Maštale:

Přírodní rezervace „Maštale“ je tvořena pískovcovými skalními útvary, které jsou ukryty v lesním komplexu a vytvářejí několik údolí s drobnými vodními toky.

Pracovník ekocentra Vás nejenom provede, ale hlavně vám bude po celou trasu vyprávět. Cestou jsou připravené soutěže, při kterých dostávají žáci drobné odměny. Program probíhá za každého počasí venku a proto vhodné oblečení a obuv.

Program trvá asi 3- 4 hodiny a cena za žáka je 40,-Kč.

IMG_4558

8- Výprava do Přírodní památky Pivnice:

Pivnická rokle je úzký kaňon zaříznutý v opukách a měkkých pískovcích, vyznačujících se skalními výchozy s geomorfologickými zajímavostmi jako např. skalní tunel, jeskyně, převisy a erozní tvary.

Cestou jsou připravené soutěže, při kterých žáci dostávají drobné odměny.

Program trvá asi 3- 4 hodiny a cena za žáka je 40,-Kč.

IMG_4572

 

9- Těžký život raka:

– Výukový program zabývající se problematikou raků v naší přírodě jako jsou např. terénní          úpravy na řekách; vypouštění odpadů do vod; záludná nemoc „račí mor“ apod.

– Vyrábění raka z keramické hlíny, kterého si žáci nechávají.

– Vhodné jsou přezůvky.

Program trvá asi 60 minut a cena za žáka je 40,-Kč.

 

10- Žijí tu také

– Přednáška s promítáním o životě a ochraně zvěře žijící ve volné přírodě.

– Vědomostní test s vyhodnocením a odměnou nejlepším žákům.

–  Vhodné jsou přezůvky.

Program trvá asi 60 minut a cena za žáka je 25,-Kč.

 

11- Fauna Pardubického kraje

– Přednáška s promítáním zaměřená zvláště na ptactvo v Pardubickém kraji.

– Vědomostní test s vyhodnocením a odměnou nejlepším žákům.

– Vhodné jsou přezůvky.

Program trvá asi 60 minut a cena za žáka je 25,-Kč.

 

12- Děti a nebezpečí odpadů

– Přednáška s promítáním o špatném nakládání s odpady, jak škodí životnímu prostředí                           zejména ve vztahu ke zvířatům.

– Vědomostní test s vyhodnocením a odměnou nejlepším žákům.

– Vhodné jsou přezůvky.

Program trvá asi 60 minut a cena za žáka je 25,-Kč.

 

13- Ochrana obojživelníků

– Přednáška s promítáním o celoročním životě obojživelníků, překážky kterým musí čelit a           způsoby jejich ochrany.

– Vědomostní test s vyhodnocením a odměnou nejlepším žákům.

– Vhodné jsou přezůvky.

Program trvá asi 60 minut a cena za žáka je 25,-Kč.

 

14- Ochrana netopýrů:

– Výuka o životě netopýrů a ostatních nočních živočichů, jejich styl života a rozdělení.

– Promítání, hra.

– Vhodné jsou přezůvky.

Program trvá asi 60 minut a cena za žáka je 25,-Kč.

 

15- Živá zahrada:

Výuka o skladbě lesních remízů a jejich ochraně.

– Výuka o životě polní, luční a lesní zvěře.

– Promítání, hra.

– Vhodné jsou přezůvky.

Program trvá asi 60 minut a cena za žáka je 25,-Kč.

IMG_4868

 

 16- Polní zvěř a ochrana lesních remízů:

Výuka o skladbě lesních remízů a jejich ochraně.

– Výuka o životě polní, luční a lesní zvěře.

– Promítání, hra.

– Vhodné jsou přezůvky

Program trvá asi 60 minut a cena za žáka je 25,-Kč.

 

17- Červená Karkulka- aneb vlk se vrací:

– Vzdělávací program o návratu vlků do naší přírody.

– Vlčí instinkty, chování, jejich sociální život, rozšíření apod..

– PC prezentace

– Vhodné jsou přezůvky.

Program trvá asi 60 minut a cena za žáka je 25,-Kč.

 

18- Beseda s pracovníkem stanice:

– Prohlídka zásahového vozidla.

– PC prezentace v budově ekocentra.

– Beseda o životě ve stanici, výjezdech a odchytech poraněné zvěře apod.

– Vhodné jsou přezůvky.

Program trvá asi 60 minut a cena za žáka je 25,-Kč.

Obrázek1

 

19- Noční krajina a zvěř v ní:

– Výuka o životě nočních živočichů, jejich styl života a rozdělení.

– Promítání, hra.

– Vhodné jsou přezůvky.

Program trvá asi 60 minut a cena za žáka je 25,-Kč. 

 

20- Voda je život:

– Voda je pro náš život velice důležitá a proto se zrodil tento výukový program, který by měl        žáky naučit jak vodu chránit a jak s ní zacházet.

–  Žáci poznají, co žije pod vodní hladinou – jak z rostlin tak z živočichů.

– Tento program probíhá v lesním prostředí, jde se podél potoka asi 3km, cestou jsou         připravené soutěže, při kterých žáci dostávají drobné odměny.

– Program je doplněn naukou o dřevinách, rostlinách, kapradin, mechů apod.

            – Program probíhá za každého počasí venku a proto vhodné oblečení a obuv.

Program trvá asi 3 hodiny a cena za žáka je 40,-Kč.

 

21- Původní krajové odrůdy ovocných dřevin:

– Seznámení se s oblastmi, kde a jaké ovocné dřeviny rostly, kde stále rostou, rozlišení podle        květu, plodu a listu.

– Hra s obřím pexesem.

– Vhodné jsou přezůvky.

Program trvá asi 60 minut a cena za žáka je 25,-Kč.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::