PROJEKT MŽP- 2016

Projekt „Fauna Pardubického kraje v Záchranné stanici Pasíčka“ byl podpořen Ministerstvem životního prostředí.
Cíle projektu, stručný popis projektu
Cílem projektu bylo vytvoření 8 zcela nových vzdělávacích programů v návaznosti na dostavěný areál návštěvnického centra i s venkovní učebnou. Tyto prostory jsou připraveny a mají sloužit pro venkovní vzdělávací programy s přírodovědným zaměřením. Vzdělávací programy jsou zaměřené na poznání přirozeného přírodního prostředí, živé i neživé přírody nebo ochranu přírody. Realizované programy budou přirozenou cestou podporovat pozitivní vztah účastníků vzdělávání k životnímu prostředí.
Cílová skupina: děti z MŠ, žáci I. a II. stupně ZŠ.
Doba realizace projektu: od 1.3.2016 do 31.12.2016
Původní cílová hodnota „učitelé a pracovníci vzdělávání“ byla 56 osob, ale dosažená hodnota je 115 osob.
Původní cílová hodnota „žáci“ byla 1400 osob, ale dosažená hodnota je 1680osob.
Složení řešitelského týmu:
Projektový manažer- Marie Cachová
Hlavní lektor- Milan Oppa
Lektor- Šárka Zdvihalová