PROJEKT OP VK CZ.1.07/1.1.28/02.0052

Projekt „Vzdělávání v oblasti fauny, flóry a geologie na území Pardubického kraje“ je spolufinancován z Evropského sociálního fondu (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost- OP VK) a státního rozpočtu České republiky.
Cíle projektu, stručný popis projektu
Hlavním cílem projektu je rozšíření nabídky a zlepšení kvality počátečního vzdělávání v přírodovědných oborech v Pardubickém kraji. Realizace projektu přispěje k posílení vztahu cílové skupiny k živé i neživé přírodě formou přímého kontaktu, k prohloubení znalostí v oblasti nerostného bohatství Pardubického kraje, chráněných bylin, rostlin a dřevin a k poznání vybraných druhů sov, které se nacházejí na území Pardubického kraje.
Okruhy vzdělávacích programů
– Sovy žijící na území Pardubického kraje
– Neživá složka přírody okolí Proseče
– Chráněné dřeviny, rostliny a byliny na území Pardubického kraje
– Co dělat, když…
Vzdělávací programy jsou připraveny ve dvou úrovních, pro žáky 1. stupně ZŠ a pro žáky 2. stupně ZŠ.
Klíčové aktivity projektu
V rámci aktivity bude vždy pro jednu třídu připraven jeden vzdělávací program. Každý výukový program trvá 2 vyučovací hodiny, které jsou rozděleny přestávkou. Vzdělávání probíhá v areálu Záchranné stanice a ekocentra „Pasíčka“, kde je mimo jiné přednášková místnost vybavená výpočetní technikou.
Doba realizace projektu: 1.4.2013- 31.12.2014
Původní cílová hodnota „učitelé a pracovníci vzdělávání“ byla 274 osob, ale dosažená hodnota je 369 osob.
Původní cílová hodnota „žáci“ byla 4100 osob, ale dosažená hodnota je 4847osob.

Obrázek1
Obrázek2

Obrázek4
Obrázek3