Projekt SFŽP 9/2016

SFZP_CMYK_NEW

Název projektu: Poznáváme přírodu

Zhodnocení průběhu projektu:

Celkem se realizovalo pět pobytových EVP. Každý trval tři dny a celkem se ho zúčastnilo 138 osob což je o 13 osob více než bylo původně plánováno. Překročeny jsou i účastníkohodiny- původně mělo být 2 875 účastníkohodin, ale ve skutečnosti došlo k navýšení na 2 898. Realizované programy byly dopolední, odpolední a večerní. V den příjezdu a druhý den pobytu byl vždy dvouhodinový dopolední program, čtyřhodinový odpolední program a dvouhodinový večerní program. Mezi tím mají žáci prostor na stravu a osobní volno. Osobního volna většina z nich využívala k hovorům s lektory na téma v návaznosti na proběhlé programy. V den odjezdu byl čtyřhodinový dopolední program a celý pobyt ukončen obědem.

Podpořený projekt „Poznáváme přírodu“ proběhl v plném rozsahu a s velkým úspěchem. Z tohoto důvodu pokračujeme v těchto pobytech i v následujícím roce a již je obsazeno 7 letních termínů, i když si to účastníci již plně hradí. Jsme za to rádi a děkujeme za podporu projektu, díky kterému se rozběhlo nové a přímější působení na děti a mládež v přírodě.Manažer projektu: Marie Cachová

IMG_20171127_144852 IMG_2704