Veřejná sbírka „Zvíře v nouzi“

Pacientům ve stanici můžete k návratu do volné přírody pomoci i Vy, a to prostřednictvím veřejné sbírky „Zvíře v nouzi“. Zasláním jedné dárcovské SMS zprávy ve tvaru DMS  ZVIREVNOUZI  PASICKA  na telefonní číslo 87 777 přispíváte částkou 27 Kč. Cena DMS je 30 Kč.
Přispět můžete též převodem finančních prostředků na účet, nebo složenkou. Další podrobnosti a číslo účtu Vám rádi sdělíme e-mailem či telefonicky.