Záchrana a pomoc zvířatům

Pohotovostní linka Záchranné stanice Pasíčka  –  777 678 777

Vždy přemýšlejte, zda je nutná pomoc člověka, raději se předem poraďte,na lince 112 vás zkontaktují s Záchrannou stanicí. 

Dospělí savci patří vždy do rukou odborníkům! Mohou být při manipulaci nebezpeční (koušou, kopají). Při poranění člověka hrozí riziko nákazy vzteklinou. Pomoc hledejte týž den!

Sbírejte jen viditelně poraněná zvířata.