Zázemí stanice

Zázemí záchranné stanice je tvořeno ošetřovnou, místnostmi pro intenzivní péči, přípravnou krmení, sklady, kanceláří, komplexy léčebných voliér a kotců. Voliéry jsou rozděleny na léčebné komory pro menší, střední a velké ptáky. Navazujícím zařízením jsou rehabilitační rozletové voliéry. Dále zařízení disponuje voliérou pro léčbu čápů a voliérou s vodní plochou pro ptáky vázané na vodu. Součástí zařízení jsou i výběhy a kotce pro savce.

Zásahová a výjezdová vozidla

Pro dopravu pacientů do zařízení jsou využívána výjezdová vozidla Volkswagen Passat a Fiat Dooblo. Ty jsou vybavena vestavbami s potřebným vybavením pro poskytnutí prvotní péče a pro jednoduchý odchyt živočichů. Pro náročnější zásahy vyžadující k odchytu či přepravě specielní techniku slouží zásahové vozidlo Volkswagen Transporter 4×4, které je plně vybaveno. Vozidlo disponuje vystřelovací, vrhací, přehrazovací sítí, narkotizační puškou, řadou dalších odchytových pomůcek, teleskopickým žebříkem, slaňovacím vybavením, příslušenstvím k motorovému člunu, klecemi, přepravkami a další výbavou.