POMOŽ NÁM ZPĚT DO PŘÍRODY

ZVÍŘATA K ADOPCI

Většina zde vystavěných voliér je využívána k léčení a rehabilitaci skoro 2 000 zvířat ročně, zejména však dravců a sov. Část areálu tvoří expozice s trvale handicapovanými živočichy, která je přístupná veřejnosti a je využívána pro ekologickou výchovu dětí a mládeže.
Záchranná stanice „Pasíčka“ je zařízením neziskové organizace a její existence záleží hlavně na sponzorech. Proto se začátkem roku 2005 zrodil program „Adoptuj si zvířátko“. Adopce Vámi vybraného trvale handicapovaného živočicha spočívá ve finančním příspěvku, který je určen na veterinární péči, stravu, opravy voliér apod.
Adopce zvířete se počítá na období jednoho roku a není závazkem v adopci pokračovat i v dalších letech. Ceny na jednotlivá zvířata jsou symbolické z důvodu dostupnosti. Adopční rodič, obdrží na e-mail fakturu pro uhrazení poplatku za vybrané zvíře, adopční listinu a potvrzení o poskytnutí daru. Zároveň Vaše jméno bude umístěno na webu u daného zvířete. Děkujeme, že pomáháte.

SAVCI K ADOPCI

Savci
Živě
Savci
Živě
Savci
Živě
Savci
Živě
Savci
Živě
Savci
Živě
Savci
Živě
Savci
Živě
Savci
Živě
Savci
Živě

PTáCI K ADOPCI

Ptáci
Živě
Ptáci
Živě
Ptáci
Živě
Ptáci
Živě
Ptáci
Živě
Ptáci
Živě
Ptáci
Živě
Ptáci
Živě
Ptáci
Živě
Ptáci
Živě
Ptáci
Živě
Ptáci
Živě
Ptáci
Živě
Ptáci
Živě
Ptáci
Živě
Ptáci
Živě
Ptáci
Živě
Ptáci
Živě
Ptáci
Živě
Ptáci
Živě
Ptáci
Živě
Ptáci
Živě
Ptáci
Živě
Ptáci
Živě